Privacybeleid

GEBRUIK VAN INFORMATIE, BESCHERMING VAN GEGEVENS EN INTERNETPRIVACY

GlaxoSmithKline (GSK) gaat zorgvuldig om met de privacy van websitebezoekers; privacy is voor ons van groot belang. Men moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het internet niet gegarandeerd kan worden.

De volgende secties beschrijven in het algemeen de soorten informatie die worden verzameld op GSK-websites en het gebruik ervan.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alleen wanneer gezondheidsgegevens, persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere gegevens aan u worden gevraagd en door u vrijwillig aan ons worden doorgegeven via deze website, worden die door GSK verzameld. Deze informatie kan door ons worden gebruikt om onze dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren. Verder kunnen wij u tips, nuttige informatie, nieuwtjes over producten en updates sturen, als u daarvoor uw toestemming aangeeft. Ook kunnen wij u proefmonsters zenden, u op de hoogte houden van nieuwe GSK-producten en -diensten, uw mening vragen over onze producten en diensten en over de gegevens beschikken voor intern gebruik.

U dient zich te realiseren dat u door ons gezondheids- en persoonlijke gegevens te verstrekken en, waar van toepassing, door uw instemming aan te geven om verdere informatie te ontvangen of op een andere manier rechtstreeks gecontacteerd te worden, u ermee instemt dat wij gebruikmaken van deze informatie voor de bovengenoemde toepassingen. Verder verleent u GSK het onvoorwaardelijke recht om alle door u verstrekte informatie te gebruiken en op te slaan in zijn interne systemen, zowel binnen als buiten de EU. Merk op dat uw gegevens tijdens de verwerking nationale grenzen kunnen passeren.

Deze website en de databank die alle informatie bevat die door u wordt ingediend, worden gehost door geselecteerde externe leveranciers van GSK in de Verenigde Staten, in overeenstemming met instructies gegeven door GSK vanuit het VK en met dit privacybeleid. Door persoonlijke gegevens in te dienen gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Als u daarover vragen hebt, neem dan contact op met GSK op het onderstaande adres.

Volgens de van toepassing zijnde wetgeving op de gegevensbescherming (de wet op de gegevensbescherming van 1998 in het VK) kunt u aanspraak maken op een afdruk van de informatie die GSK over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen.

U hebt altijd het recht om a) te opteren om geen communicatie van ons te ontvangen; en b) te opteren voor geen verdere bekendmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden. Vul om dat te doen de pagina Contacteer ons op deze website in. Uw aanvraag zal binnen de 10 dagen worden behandeld.

NIET-PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE

GSK verzamelt ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie in samengestelde vorm om gegevens op te volgen zoals het totale aantal bezoekers aan onze websites, het aantal bezoekers aan de verschillende pagina's van onze websites en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie, die in gebundelde vorm blijft, om te onderzoeken hoe men gebruikmaakt van onze websites, zodat wij die kunnen verbeteren. We kunnen deze informatie ook delen met andere GSK-bedrijven. HIERBIJ WORDEN GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VRIJGEGEVEN.

GEBRUIK VAN IP-ADRESSEN

Een IP-adres (Internet Protocol) is een reeks getallen die automatisch aan uw computer wordt toegekend iedere keer dat u inlogt bij uw internetprovider, via het lokale netwerk van uw organisatie (local area network, LAN) of via een groter netwerk (wide area network, WAN). Webservers identificeren uw computer automatisch door het IP-adres dat tijdens de online sessie toegekend is.

GSK kan IP-adressen verzamelen voor zijn systeemadministratie en voor inspectie van het gebruik van onze site. We maken normaal gesproken geen rechtstreekse koppeling tussen het IP-adres en de persoonlijke informatie van een bezoeker. Daardoor wordt het aantal bezoeken dat iemand aan de site brengt, geregistreerd, maar blijft men toch anoniem. In bepaalde gevallen kunnen wij echter IP-adressen gebruiken om bezoekers te identificeren als dat ons noodzakelijk lijkt, bijvoorbeeld wanneer gebruiksregels van onze site worden geschonden of om onze service, site of andere bezoekers te beschermen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Als service voor onze bezoekers zijn de websites van GSK voorzien van links naar andere websites van GSK en van derden. Het privacybeleid dat hier wordt beschreven, geldt niet voor deze sites. Zorg ervoor dat u de juridische voorwaarden en het privacybeleid controleert van elke website waarnaar u wordt gelinkt.

COOKIE-INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Zoals de meeste ondernemingen gebruikt ook GlaxoSmithKline "cookies" om de ervaring van onze websitebezoekers te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, bestaande uit een reeks letters en cijfers, die door een webpaginaserver op uw computer worden geplaatst. Daarmee kan de eigenaar van die website u onderscheiden van andere websitegebruikers. Cookies zijn geen uitvoerbare bestanden, ze kunnen niet gebruikt worden om virussen te verspreiden en om toegang tot uw harde schijf te krijgen. Wij kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen, zelfs als we er cookies op bewaren.

De gegevens die door de diverse cookies op de GlaxoSmithKline-websites worden gegenereerd, kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals:

Strikt noodzakelijk: Deze cookies zijn noodzakelijk om u in staat te stellen op de website te surfen en de functies te gebruiken, bijv. toegang krijgen tot beveiligde gedeelten van de website en artikelen opslaan in een winkelwagentje.

Prestaties: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijv. welke pagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen. Deze cookies worden gebruikt om de werking van toekomstige versies van de website te verbeteren.

Functionaliteit: Door middel van deze cookies kan een website de keuzes die u maakt, onthouden, zoals gebruikersnaam, taal of regio waar u zich bevindt, en een betere persoonlijke ervaring bieden.

Targeting of reclame: Deze cookies worden gebruikt om u inhoud te leveren die meer relevant is voor u en beter aansluit bij uw interesses.

Wij staan derden niet toe om te adverteren op onze website, maar we hebben geen zeggenschap over adverteerders die toestemming hebben van internetproviders om te adverteren terwijl u op het internet surft.

GlaxoSmithKline is wettelijk verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het plaatsen van allerlei soorten cookies met uitzondering van de “strikt noodzakelijke” cookies. Daarom heeft GlaxoSmithKline het, voor gebruik in de EU, eenvoudiger gemaakt om de verschillende types van cookies te beheren die op onze websites worden gebruikt, door u bij het begin van uw bezoek aan onze website de keuze te geven of cookies mogen worden gebruikt terwijl u onze website doorbladert. Echter, wees u ervan bewust dat als u cookies blokkeert (inclusief strikt noodzakelijke cookies), u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde functionaliteit of delen van deze website.

VEILIGHEID

GSK gebruikt betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en paswoordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. GSK hanteert veiligheidsmaatregelen waarmee wordt getracht om uw gebruikersgegevens in ons bezit te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

Alleen speciaal daartoe geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt, behalve in de hieronder beschreven gevallen. Bovendien hanteren we strenge regels voor de GSK-medewerkers die werken met databases die bezoekersinformatie bevatten of met de servers waar we gebruik van maken. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet plaats zal vinden, stellen we alles in het werk om dergelijke voorvallen te voorkomen.

HET DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN

GSK zal in geen enkel geval informatie die herleidbaar is tot personen verkopen of verhuren aan derden. In de volgende uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie toch kenbaar maken:

(i) GSK maakt voor zijn websites incidenteel gebruik van ondersteunende diensten van derden, die zeer zorgvuldig geselecteerd zijn. Zij kunnen in bepaalde gevallen toegang krijgen tot uw informatie, om ze in staat te stellen hun werkzaamheden voor GSK te verrichten. Wij verzekeren u dat GSK van alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen, verlangt dat zij aan dezelfde hoge eisen voor databeveiliging voldoen;

(ii) als wij reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, er in contact mee te treden of juridisch te vervolgen, omdat deze persoon u benadeelt of schade berokkent aan of handelt in strijd met de rechten, het eigendom of de werkzaamheden van GSK, van andere gebruikers van deze site of van een willekeurige andere persoon die hierdoor gedupeerd zou kunnen worden; of

(iii) als wij geloven dat de wet dit vereist of op verzoek van een controlerende instantie in verband met een strafrechtelijk onderzoek, of door een burgerrechtelijke of bestuurlijke instantie in verband met een lopende zaak of een lopend onderzoek.

BINDENDE AARD

Door het verstrekken van informatie over uw persoon en/of uw gezondheid stemt u in met ons privacyreglement en geeft u GSK toestemming om naar eigen oordeel gegevens over u prijs te geven in de gevallen en in de mate zoals hierboven beschreven.

CONTACTEER ONS

U kunt op ieder willekeurig moment een overzicht aanvragen van de gegevens die wij van u hebben, of uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden intrekken, door ons te contacteren op:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v.
Site Apollo
Avenue Pascal,   2- 4- 6
1300 Wavre
Belgium

WIJZIGINGEN

Alle wijzigingen in dit privacyreglement zullen direct bekend gemaakt worden via deze pagina.